آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

کلمات کلیدی

آموزشگاه زبان بابلسر|مکالمه زبان بابلسر و فریدونکنار

تلفظ انگلیسی گوگل

تلفظ انگلیسی Online

بهبود تلفظ انگلیسی

jgtx hk'gdsd

دوره آیلتس چیست

امتحان آیلتس چیست؟ آیلتس آکادمیک چیست

آیلتس چیست؟ آیلتس چیست

آیلتس چیست ویکی پدیا

آیلتس چیست

آیلتس و تافل چیست؟

آیلتس جنرال چیست

جعبه لایتنر چیست

جعبه لایتنر ماندگار

جعبه لایتنر قلم چی

جعبه لایتنر اندروید رایگان

جعبه لایتنر آنلاین

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

روشهای یادگیری لغات زبان

روشهای یادگیری لغات انگلیسی

روشهای یادگیری لغات

آموزش تضمینی مکالمه انگلیسی آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

آموزشگاه پارسا بابلسر آموزشگاه موسیقی بابلسر

آموزشگاه زبان بابلسر آموزشگاه بابلسر آموزش تضمینی مکالمه زبان

آموزشگاه موسیقی چکاوک بابلسر آموزشگاه موسیقی رهاب بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر آموزشگاه رانندگی هستی بابلسر

آموزشگاه زبان پیام بابلسر آموزشگاه زبان کیش ایر بابلسر

آموزشگاه رهاب بابلسر آموزشگاه کامپیوتر بابلسر

آموزشگاه زبان سفیر بابلسر آموزشگاه زبان سیمین بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر موسسه زبان بابلسر

۱۰ مطلب با موضوع «اتاق آموزش» ثبت شده است

آن یک پنجره است.

آیا آن یک پنجره است؟

بله، آن هست.

آن یک خودکار است.

آیا آن یک خودکار است؟

۲۵ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۵۵
مدیر آموزشگاه نالج
۲۹ دی ۹۳ ، ۱۹:۱۳
مدیر آموزشگاه نالج

نمونه نامه های تجاری و عمومی در موضوعات متفاوت:

 

v    پذیرش یا عدم پذیرش Acceptance

v    اعلام کردن و اطلاع دادن  Announcement

v    نامه عذرخواهی Apology Letters

v    نامه درخواست  Application Letters

v    نامه های تقدیر  Appreciation Letters

v    نامه های تصویب  Approval Letters

v    نامه های مجوز  Authorization Letters

دستور زبان و گرامر زبان انگلیسی تقریبا ۱۵ درصد آزمون هایی مثل کنکور را تشکیل می دهد اما در یادگیری زبان یک پایه و اصل می باشد.

زبان آموزان معمولا تجربه خوبی از یادگیری دستور زبان ندارند و این موضوع برایشان جذاب نمی باشد اما برخلاف تجربه های قبلی بخش دستور زبان پایگاه سلام زبان ساده، جذاب، روان و پر محتوا می باشد.

عمومی

تفاوت ها

۲۹ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۸
مدیر آموزشگاه نالج

این بخش شامل درس‏های ابتدایی برای فراگیری زبان انگلیسی است.

 بعدی | فهرست

جمعا ۲۶ (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می شوند :

حروف بزرگ = Capital lettersاین حروف عبارتند از:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

حروف کوچک = Small Lettersاین حروف عبارتند از:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

بهتر است دانش آموزان ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود.

صدا در انگلیسی
هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید.

 

1.        حرف A
این حرف دارای صداهای زیر است
صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه  army به معنای ارتش
صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه  cat به معنای گربه
صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه  brave به معنای شجاع
صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه  car به معنای ماشین

2.       حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک)  book
پسر (بویboy (

3.      حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیلpencil (
دوچرخه (بای سیکل)  bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold

4.       حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark
سگ (داگ) dog
نوشیدن (درینک) drink

5.      حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) خودکار pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be

6.       حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool
دور (فار) far

7.      حرفG
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good

8.      حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک)  hook
عسل (هانیhoney (
سخت-مشکل (هارد) hard

9.       حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish

10.     حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) عادل، درست just

11.     حرف k
معادل(ک) است. مانند:
)
بُوک) کتاب book
)
کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
)
نو) دانستن know
)
نیت) بافتن knit

12.    حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
(لیپ) لب lip
(لیو)زندگی کردن live

13.   حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
(مُون)ماه moon
(مانی) پول money

14.    حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
(نک) گردن neck
(نون) ظهر noon

15.   حرف O

این حرف دارای صداهای زیر است:

صدای(او)مانند: (گو)رفتن go

صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front

صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do

16.    حرف P

صدای(پ) را می دهد مانند:

(پن)خودکار pen

(پام) کف دست palm

17.   حرف Q

صدای(ک) را می دهد.مانند:

(کوئیک) سریع-تند quick

(کوئین) ملکه queen

18.   حرف R

صدای(ر) را می دهد. مانند:

(روت) ریشه root

(رد) قرمز red

 

19.    حرف S

این حرف دارای صداهای زیر است:

صدای(س) مانند: (سی) دیدن see

صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose

 

20.    حرف T

صدای (ت) را می دهد مانند:

(تِل) گفتن tell

(تی چِر) معلم teacher

(تی) چای tea

 

21.    حرف U

گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university

گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn

گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut

 

22.   حرف V

صدای (و) مانند:

(وِری)خیلی very

(ویکتوری) پیروزی victory

 

23.  حرف W

صدای(و) در حالیکه لبها گرد می شوند. مانند: (ویندو) پنجره window

و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few

24.   حرف X

گاهی صدای (کس)-مانند: (فاکس)روباه fox

و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam

25.  حرف Y

گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy

گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city

گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday

26.   حرف Z

صدای(ز) را می دهد.مانند:

(زو) باغ وحش zoo

(سایز) اندازه size

 

صداهای ترکیبی

این صداها نیز در حد توان و یادگیری دانش آموزان مبتدی تهیه و انتخاب شده اند.

 

=sh ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep

= chچ مانند: (تی چِر) معلم teacher

=ture چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture

=ph ف مانند: (فتو) عکس photo

=tion شِن مانند: (نِی شن) ملت nation

=ea ای مانند: (تی چِر) معلم teacher

=th بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth

=th بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they

 

گرامر

توجه: قبل از انجام درس مطالب زیر را حفظ کنید:

 

(فعل بودن در زمان حال)

من هستم I am=I’m

شما هستید you are=you’re

او هست(اشاره به مذکر) He is=He’s

او هست (اشاره به مونث) She is=She’s

آن است(اشاره به اشیاء) It is=It’s

ما هستیم We are=We’re

آنها هستند They are=They’re

 

بعدی | فهرست | قبلی

صبح بخیر

Good morning.

حال شما چه طور؟

?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.

.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.

.She is a student = she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.

.He is a student = he’s a student

او یک معلم است.

.She is a teacher = she’s a teacher

او یک معلم است.

.He is a teacher = he’s a teacher

آن یک در است.

.It is a door = It’s a door

آن یک پنجره است.

.It is a window = It’s a window

آن یک خودکار است.

.It is a pen = It’s a pen

آن یک مداد است.

.It is a pencil = It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.

.It is a blackboard = It’s a blackboard

آن یک میز است.

.It is a table = It’s a table

آن یک میز تحریر است.

.It is a desk = It’s a desk

آن یک صندلی است.

.It is a chair = It’s a chair

آن یک نیمکت است.

.It is a bench = It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.

.I am a student = I’m a student

شما یک معلم هستید.

.You are a teacher = you’re a teacher


توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید.

کتاب = book
دیوار = wall
دختر = girl
چه کاره  چه = ?what
شما چه کاره هستید؟ = ?What are you

              

فهرست


مهمترین نکاتی که قبل از یادگیری زبان انگلیسی لازم است بدانیم

مقدمه
یکی از اهداف مورد نظر در خصوص نوشتن این مقاله، درک بهتر پایه و اساس نکات و تکنیکهای موجود، جهت یاد گیری مکالمهی زبان خارجی/ انگلیسی میباشد. قصد و نیت این نیست که نسبت به برتری این نکات مجاب شویم، بلکه، به هیچ وجه نباید مُهر برتری بر روی این متُدها و تکنیکها زده شود. امید این است تا بدینوسیله، ایده‌های تازه ای بدست آوریم و با کمک آنها، متُدها و تکنیکهای خودمان را پیدا کرده تا در یادگیری مکالمهٔ زبان خارجی / انگلیسی، از آنها استفاده نماییم.

 

حقیقتی تلخ
در برخی از کشورهای در حال توسعه، مسئولین ذیربط، یادگیری مکالمهٔ زبان خارجی را در آموزش دستور زبان می‌دانند. در حالی که دستور زبان بحثی است کاملا جداگانه. در واقع، بر خلاف آنچه تا به حال آموخته ایم، این مکالمه است که غیر مستقیم ما را با دستور زبان آشنا می‌کند.

اینک فرصتی پیش آمده تا توسط نکات ذیل، جهت یادگیری مکالمهٔ زبان، راهنمایی شویم. اگر در یادگیری مکالمه، مصمم هستیم، این نکات را با دقت مطالعه نماییم و از همه مهمتر، تا آنجا که در توانمان هست، به آنها عمل کنیم. خواندن تنها، به معلومات اضافه میکند، اما مکالمه؟

ایجاد محیطی آرام
جهت ایجاد محیطی آرام، سعی کنیم قبل از شروع مطالعه و یا انجام تمرینات مکالمهٔ زبان خارجی/ انگلیسی، ذهن خود را آرام کنیم.گوش دادن به یک موزیک ملایم، میتواند به طور موقت راه خوبی برای آرام کردن ذهن، از بین بردن افکار پریشان و استرس باشد. طبیعتاً این نوع افکار، مانع تمرکز در یادگیری و جذب مطالب جدید میشود.

یک موزیک ملایم، متُد خوبی برای آرام کردن ذهن است، لیکن ممکن است برای همه مؤثر واقع نشود. بنابراین، اگر متُد خاص خود را داریم، از آن استفاده کنیم.به یاد داشته باشیم، هدف اصلی این است که بتوانیم به یک تمرکز نسبی دست پیدا کنیم. بنا بر این، سعی کنیم ذهنی آرام داشته باشیم.

نگران یادگیری نباشیم

یادگیری، یک پروسه طبیعی و خودجوش در زندگی انسان میباشد. هرگز از خود نپرسیم تا چه اندازه یاد گرفته ایم. هر اندازه بیشتر در تمرینها تلاش کنیم به همان اندازه هم به اطلاعات و معلومات ما افزوده میشود. متاسفانه، یکی از موانع بزرگی که بر سر راه افراد زبان جو، خصوصاً بزرگ سالان، می‌توان دید، ترس است.

اکثر زبان جویان، ترس از اشتباه کردن دارند. ترس از اینکه مبادا سایر افراد فکر کنند آنها کُند ذهن، کُودن و هستند. آنها حتی از یک سؤال کردن ساده هم فرار می‌کنند، مبادا سؤالشان احمقانه و یا بچه گانه باشد.

کُلّ این باورها، اشتباه و زایده ذهن ما است. همهٔ ما روزی یادگیری را شروع کردیم و تا زنده هستیم، این روند ادامه خواهد داشت. پس به هنگام یادگیری مکالمهٔ زبان خارجی/ انگلیسی، نگرانی، ترس یا وحشت، نداشته باشیم.

اعتماد بین استاد و زبان‌جو
اعتماد متقابل، بین استاد و زبان جو، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر استاد از زبان جو بخواهد تا در زمینه ای فعالیت بیشتری کند و یا تمرینی را انجام دهد، باید این اعتماد را نسبت به زبان جو داشته باشد که تماماً، مو به مو انجام خواهد شد. از طرف دیگر، زبان جو هم باید به تواناییها و قابلیتهای استاد در زمینه زبان، اعتماد کامل داشته باشد.

 

تواناییها و قابلیتهای یک استاد خوب

 الف آگاهی از دیدگاه فرهنگی

زبان و فرهنگ به هم وابسته اند. درک فرهنگ یک کشور، کمک بسیاری در یادگیری زبان آن کشور میکند. پرنده ای را با دو بال تصور کنیم. یک بال فرهنگ و دیگری زبان. پرنده برای پرواز، به هر دو بال نیاز دارد!

 

ب آگاهی از تلفظ صحیح لغات
تلفظ لغات به این معنا نیست که لهجه خود را تغییر دهیم. بلکه لغات باید درست بیان شوند. حال برای اینکه بتوانیم لغتی را درست بیان کنیم، نیاز به دانستن تکنیک تلفظ (enunciation)، داریم.

 

ج آگاهی از تکنیک تلفظ (enunciation)
برخی لغات در زبان خارجی بسیار دشوار هستند. به همین دلیل نیاز داریم تا دقیقاً بدانیم چگونه یک لغت را تلفظ کنیم.

قبل از اینکه ما سعی کنیم لغتی را تلفظ کنیم باید اول با صداهای حروف انگلیسی آشنا باشیم. برای بهتر صحبت کردن باید بیشتر شنید و صبور بود.

د آگاهی به ضرب المثلها و اصطلاحات.
آگاهی به تکنیکهای مختلف برای بهبود بخشیدن به تواناییها.
و آگاهی به دستور زبان.

همانطور که اشاره کردیم، بهترین راه برای یادگیری دستور زبان، مکالمه است. اما ما که زبان را به عنوان زبان دوم می‌خوانیم باید به طور جداگانه نیز به دستور زبان اهمیت دهیم اما همیشه باید به مکالمه اهمیت بیشتری داد. بنابراین، انرژی و وقت خود را صرف یادگیری دستور زبان نکنیم. دانشگاه‌های معتبر دنیا به مدیران آموزشی کشورهای در حال توسعه گوش‌زد می‌کنند: «به زبان جویان خود مکالمه یاد دهید نه دستور زبان. زیرا آنها پس از رسیدن به یک کشور انگلیسی زبان، خیلی راحت آزمونهای ورودی به دانشگاه را پاسخ داده وارد می‌شوند، ولی در مکالمه، با مشکل روبرو خواهند شد. در حالی که دلیل این آزمونها، سنجش مکالمه است نه دستور زبان

ز نهایتاً، توانایی انتقال و تدریس مطالب فوق الذکر، (الف تا واو)، به زبان جو.

 

به خارجی/ انگلیسی، فکر کنیم
حتما از خود می‌پرسید، اگر من می‌توانستم به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری فکر کنم، دیگر نیازی به یاد گرفتن آن نبود! با پوزش فراوان، باید به اطلاع برسانیم، اینجاست که شما در اشتباه هستید. زیرا اگر بتوانیم فقط یک لغت، به زبان خارجی فکر کنیم، در حقیقت یک گام برای رسیدن به این هدف برداشته ایم.

برای مثال، زمانی که به اطراف می‌نگریم، اسامی تمام اشیاء، بطور ناخودآگاه در ذهنمان شکل می‌گیرد. طبیعی است که این شکل گیری، به زبان مادری خواهد بود.

هر گاه که به یک کتاب نگاه می‌کنیم، واژه کتاب در ذهنمان نقش میبندد. اینک، این توانایی را داریم تا این عادت را تغییر داده، سعی کنیم واژهٔ «BOOK» را در ذهن خود ترسیم کنیم.
این تکنیک را شروع کنیم و پس از اینکه یک یا دو لغت را در ذهن خود از فارسی به انگلیسی تغییر داده، برآن مسلط شدیم، تدریجاً به لغات اضافه کنیم. اگر کمی همت به خرج دهیم و بطور جدی این تکنیک را انجام داده، آن را ترک نکنیم، در دراز مدت متوجه خواهیم شد که به آن زبان فکر می‌کنیم.

فکر کردن به زبان انگلیسی، به همین سادگی است.

خلاقیت

اگر فرد خلاقی هستیم، این بهترین موقعیت برای نشان دادن تواناییهایمان می‌باشد. و اگر هم خلاق نیستیم، بهترین موقعیت برای تمرین است.

مشکل دیگری که اغلب زبان جویان با آن مواجه هستند، به غیر از ترس، نبودن در محیط می‌باشد. با کمی خیال اندیشی و تصور، می‌توانیم محیط مورد نظر را برای خودمان خلق کنیم.

توجه

اگر هدف، بهره بردن ۱۰۰٪  از راهنماییهای ذیل باشد، نه تنها باید خود را بطور فیزیکی درگیر زبان کنیم، بلکه باید بطور روانشناسانه هم با این مسئله برخورد نماییم. هدف این است تا محیطی که وجود خارجی ندارد را خلق کنیم، تا شاید به کمک آن حس، خود را در معرض یادگیری قرار دهیم.

در ضمن، خیلی مهم است که حداقل روزی یک ساعت، به غیر از ساعات کلاسی خود، وقف تمرین تکنیکهای مکالمهٔ زبان کنیم.

چند نکته برای ایجاد محیط مورد نظر
۱یک یا چند پوستر خارجی به دیوار اتاق آویزان کنیم، پوستر شهرها و یا بناهای سمبلیک، مانند برج ایفل، پل معروف سان فران سیسکو (Golden Gate Bridge)، ساختمان پیزا و، برای اهداف ما مناسب است.

۲روزنامه، مجله و کتاب به زبان انگلیسی، خریداری کرده و سعی کنیم آنها را مطالعه کنیم، حتی اگر در ابتدا فقط یک خط یا یک پاراگراف باشد، پس از اینکه از مطالعه فارغ شدیم، آنها را مخصوصاً جایی قرار دهیم تا در نظرمان باشند.

۳از برنامه‌های انگلیسی زبان، مانند (ب. ب. سی.)، (سی. ان. ان.)، فیلمهای زبان اصلی بدون زیر نویس و، استفاده کنیم، هدف این تکنیک این است تا با تلفظهای مختلف و سرعت نرمال مکالمه آشنا شویم،

اخطار
مواظب فیلمهای زبان اصلی با زیر نویس فارسی یا انگلیسی با شیم. قبل از هر چیز، اگر تصمیم به یادگیری مکالمهٔ زبان خارجی داریم، به هیچ وجه نباید به این زیرنویسها توجه یا اتکا کنیم.
وقتی این قبیل فیلمها را تماشا می‌کنیم، فقط به معلومات، تکنیکها و متدهایی که از قبل آموخته ایم، اتکا کنیم و بس.

۴بیشتر گوش کنیم.

۵سعی کنیم سناریو‌های کوتاه بنویسیم و بعد آنها را در ذهن خود به نمایش در آوریم. برای مثال، از تخیل خود استفاده کنیم و خود را در شرایط مختلف، در یکی از این کشورهای انگلیسی زبان تصور کنیم. سپس مشکلاتی که خود خلق کرده ایم و یا ممکن است بطور طبیعی بوجود بیاید را، با کمک معلومات، تکنیکها، متدها، راهنماییهای استاد و مهمتر از همه، غرایز شخصی خود، حل کنیم. یک نمونه از این سناریوها می‌تواند به این صورت آغاز شود:

«اگر من واقعاً در یکی از این کشورها زندگی می‌کردم و نیاز داشتم برای خرید بیرون بروم، کجا می‌رفتم؟»، «از چه شخصی سؤال می‌کردم یا کمک می‌خواستم؟»، «چگونه راه خود را به مقصد مورد نظر پیدا می‌کردم؟»، «چطور آدرس می‌پرسیدم؟»، «به چه صورت احتیاجات خود را توضیح می‌دادم؟»، «تا چه اندازه به قوانین اینجا آشنا هستم؟»، «چگونه باید به قوانین اینجا آشنا شوم؟»، «از کجا باید بدانم، از کدام محله‌ها باید دوری کرد، (چون در بعضی از ساعات آن محله‌ها امنیت ندارد)؟ » و،

سیستم آمریکایی با سیستم بریتیش فرق می‏کند!

توجه

هرگاه زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم انتخاب کردیم، خوب است بدانیم که دو سیستم اصلی در رابطه با زبان وجود دارد. یکی سیستم آمریکایی و دیگری سیستم بریتیش. این دو سیستم شاید در نگاه اول شبیه باشند، اما اگر به دقت بنگریم، متوجه می‌شویم فرقهای بسیاری بین آنها می‌باشد، مانند تلفظها، اصطلاحات، ضرب المثلها، دیدگاههای فرهنگی و غیره

بنابراین، پس از انتخاب زبان انگلیسی، بین این دو سیستم، یکی را انتخاب کنیم و تا زمانی که به اندازه کافی تسلط پیدا نکرده ایم، آن را ترک نکنیم. در غیر اینصورت با مسایل گیج کننده و مشکل، در بین راه روبرو خواهیم شد، که حتی ممکن است ما را از ادامه یادگیری سرد کرده، باز دارد.

در اینجا، به چند نمونه از لغتهایی که، بطور متفاوت، در این دو سیستم استفاده می‌شود می‌نگریم:

سیستم بریتیش سیستم آمریکایی
Apartment Flat
Boy Lad
Book Diary
Bathroom Water closet
Backpack Rucksack

پیشنهاد می‌کنیم که خودتان به وب سایتهای موجود در اینترنت رفته و از نزدیک این تفاوتها را مشاهده کنید.

دو شرط بنیادی، جهت یادگیری مکالمهٔ زبان انگلیسی

۱درک آنچه می‌شنویم.
۲نوشتن آنچه درک کرده ایم.

هرگز سعی نکنیم مطالبی که میشنویم لغت به لغت ترجمه کنیم. با توجه به توضیحاتی که قبلاً داده شده، این کار نتیجهٔ مطلوبی نخواهد داشت.
سعی کنیم تا مفهوم موضوع بحث یا مطلب را، با کمک معلومات، تکنیکها، متدها، تجربیات شخصی و حدس، درک کرده، برداشت کنیم.

برای مثال، اگر جمله ای را که شنیده ایم یا خوانده ایم، از ترکیب ۱۰ واژه باشد و ما فقط معنای ۶ واژه را بدانیم، با اتکا به منطق و آنچه آموخته ایم، معنای ۴ واژهی مجهول را حدس زده و نهایتاً با برداشت خود، به مفهوم جمله دست پیدا کنیم. برای اینکه ببینیم آیا حدس و برداشتمان از جمله صحیح بوده یا خیر، به فرهنگ لغت (دیکشنری)، مراجعه کنیم.

فراموش نکنیم، یادگیری به گذشت زمان نیاز دارد.

بعدی | فهرست | قبلی

تمرین درس دوم

الف- به جمع تبدیل کنید

 

نکته دستوری: چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.

پاسخ ها در مقابل هر جمله آورده شده اما سعی نمایید بدون نگاه به آن ها تمرین را انجام دهید

1- It is a book. »» They are books.
2- It is a pencil. 
»» They are pencils.
3- It is a door. 
»» They are doors.
4- She is a teacher. 
»» They are teachers.
5- It is a pen. 
»»They are pens.
6- It is a wall. »»
  They are walls.
7- She is a student.
»»
  They are students.
8- He is a student.
»»
  They are students.
9- It is a blackboard.
»»
  They are blackboards.
10- It is a window.
»»
  They are windows.
11- It is a bench.
»»
  They are benches.
12- He is a teacher.
»»
  They are teachers.
13- She is a girl.
»»
 They are girls.

ب- با کلمه What سئوالی کنید

نکته دستوری برای اینکه جمله ای را با کلمه سئوالی مانند What سئوالی کنیم بایستی اولا آنرا در ابتدای جمله بکار برده ثانیاً جمله به شکل سئوالی و با حذف کلمه یا عبارتی که مورد پرسش قرار گرفته بعد از آن نوشته شود مانند جملات زیر

Example:

1- It is a desk. »» What is it?
2- It is a window. 
»» What is it?
3- She is a teacher. 
»» What is she?
4- He is a student. 
»» What is he?


              

بعدی | فهرست | قبلی

تمرینات درس سوم

 الف- به جمع تبدیل کنید.


نکته دستوری:

چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.

 

ب- با “what” سئوالی کنید:

1- I am a student. «« We are students.

2- I am a teacher. «« We are teachers.

3- You are a teacher. «« You are teachers.

4- You are a student. «« You are students.

5- He is a student. «« They are students.

6- She is a girl. «« They are girls.

ج- سئوال کنید، پاسخ سئوالها را بدهید).تمرین شفاهی(

1- What are they? They are doors.
2- What is he? He is a teacher.
3- What is she? She is a student.
4- What are they? They are tables.
5- What are they? They are benches.
6- What is it? It is a wall.
7- What is it? It is a chair.
8- What am I? You are a student. You’re a student.
9- What are they? They are students. They’re students.

              

سامانه افزایش بازدید 24 آی پی