آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

کلمات کلیدی

آموزشگاه زبان بابلسر|مکالمه زبان بابلسر و فریدونکنار

تلفظ انگلیسی گوگل

تلفظ انگلیسی Online

بهبود تلفظ انگلیسی

jgtx hk'gdsd

دوره آیلتس چیست

امتحان آیلتس چیست؟ آیلتس آکادمیک چیست

آیلتس چیست؟ آیلتس چیست

آیلتس چیست ویکی پدیا

آیلتس چیست

آیلتس و تافل چیست؟

آیلتس جنرال چیست

جعبه لایتنر چیست

جعبه لایتنر ماندگار

جعبه لایتنر قلم چی

جعبه لایتنر اندروید رایگان

جعبه لایتنر آنلاین

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

روشهای یادگیری لغات زبان

روشهای یادگیری لغات انگلیسی

روشهای یادگیری لغات

آموزش تضمینی مکالمه انگلیسی آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

آموزشگاه پارسا بابلسر آموزشگاه موسیقی بابلسر

آموزشگاه زبان بابلسر آموزشگاه بابلسر آموزش تضمینی مکالمه زبان

آموزشگاه موسیقی چکاوک بابلسر آموزشگاه موسیقی رهاب بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر آموزشگاه رانندگی هستی بابلسر

آموزشگاه زبان پیام بابلسر آموزشگاه زبان کیش ایر بابلسر

آموزشگاه رهاب بابلسر آموزشگاه کامپیوتر بابلسر

آموزشگاه زبان سفیر بابلسر آموزشگاه زبان سیمین بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر موسسه زبان بابلسر

بعدی | فهرست | قبلی

صبح بخیر

Good morning.

حال شما چه طور؟

?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.

.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.

.She is a student = she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.

.He is a student = he’s a student

او یک معلم است.

.She is a teacher = she’s a teacher

او یک معلم است.

.He is a teacher = he’s a teacher

آن یک در است.

.It is a door = It’s a door

آن یک پنجره است.

.It is a window = It’s a window

آن یک خودکار است.

.It is a pen = It’s a pen

آن یک مداد است.

.It is a pencil = It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.

.It is a blackboard = It’s a blackboard

آن یک میز است.

.It is a table = It’s a table

آن یک میز تحریر است.

.It is a desk = It’s a desk

آن یک صندلی است.

.It is a chair = It’s a chair

آن یک نیمکت است.

.It is a bench = It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.

.I am a student = I’m a student

شما یک معلم هستید.

.You are a teacher = you’re a teacher


توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید.

کتاب = book
دیوار = wall
دختر = girl
چه کاره  چه = ?what
شما چه کاره هستید؟ = ?What are you

              

سامانه افزایش بازدید 24 آی پی